Language of document :

Sag anlagt den 22. oktober 2013 – ZZ m.fl. mod Revisionsretten

(Sag F-105/13)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: ZZ m.fl. (ved advokaterne A. Coolen, J-N. Louis, É. Marchal og D. Abreu Caldas)

Sagsøgt: Revisionsretten

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Revisionsrettens afgørelse af 13. december 2012 om ikke at anlægge sag ved Domstolen med påstand om, at denne undersøger, om S., som på daværende tidspunkt var medlem af Revisionsrettten, ikke længere opfyldte de krævede betingelser eller forpligtelser, der fulgte af hendes hverv, og om ikke at træffe afgørelse vedrørende sagsøgernes klager, om ikke at træffe nogen foranstaltninger, der offentligt anerkender den chikane, de havde været udsat for, deres lidelser, og om at træffe foranstaltninger, der kan genoprette deres skadede omdømme, deres troværdighed og deres værdighed og erstatte den lidte økonomiske og ikke-økonomiske skade, de har lidt.

Sagsøgernes påstande

Annullation af Revisionsrettens afgørelse af 13. december 2012, i dennes egenskab af ansættelsesmyndighed, om ikke at træffe afgørelse vedrørende sagsøgernes klager, om ikke at træffe nogen foranstaltninger, der offentligt anerkender den chikane, som de havde været udsat for, deres lidelser, og om at træffe foranstaltninger, der kan genoprette deres ødelagte omdømme, deres troværdighed og deres værdighed og erstatte den lidte økonomiske og ikke-økonomiske skade, de har lidt.

Revisionsretten tilpligtes at betale sagens omkostninger.