Language of document :

Kanne 22.10.2013 – ZZ ym. v. tilintarkastustuomioistuin

(Asia F-105/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: ZZ ym. (edustajat: asianajajat A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja D. Abreu Caldas)

Vastaaja: Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Tilintarkastustuomioistuimen 13.12.2012 tekemän sen päätöksen kumoaminen, jossa todetaan, ettei unionin tuomioistuinta pyydetä tarkastelemaan, oliko S., joka oli kyseisenä ajankohtana tilintarkastustuomioistuimen jäsen, lakannut täyttämästä tehtävistään johtuvia vaatimuksia tai noudattamasta näistä tehtävistä johtuvia velvollisuuksia, ja ettei kantajien valituksista ei ole aiheellista antaa lausuntoa, ja jonka päätöksen mukaan ei ole aiheellista toteuttaa toimenpiteitä, joilla tunnustetaan julkisesti heihin kohdistettu kiusaaminen ja heille aiheutunut kärsimys ja toteutetaan toimenpiteitä, joilla korvataan heidän maineeseensa, uskottavuuteensa ja arvokkuuteensa aiheutunut vahinko ja myönnetään korvausta heille aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä ja aineellisesta vahingosta.

Vaatimukset

tilintarkastustuomioistuimen nimittävän viranomaisen asemassa 13.12.2012 tekemä se päätös on kumottava, jossa todetaan, ettei kantajien valituksesta ole aiheellista antaa lausuntoa, ja jonka mukaan ei ole aiheellista toteuttaa toimenpiteitä, joilla tunnustettaisiin julkisesti heihin kohdistettu kiusaaminen ja heille aiheutunut kärsimys ja toteutettaisiin toimenpiteet, joilla korvataan heidän maineeseensa, uskottavuuteensa ja arvokkuuteensa aiheutunut vahinko ja myönnetään korvausta heille aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä ja aineellisesta vahingosta

tilintarkastustuomioistuin on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.