Language of document :

Tužba podnesena 22. listopada 2013. – ZZ i dr. protiv Revizorskog suda

(Predmet F-105/13)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelji: ZZ i dr. (zastupnici: A. Coolen, J-N. Louis, É. Marchal i D. Abreu Caldas, odvjetnici)

Tuženik: Revizorski sud

Predmet i opis spora

Ukidanje odluke Revizorskog suda od 13. prosinca 2012. o tome da ne uputi predmet Sudu kako bi on ispitao je li gđa S., u to vrijeme članica Revizorskog suda, prestala udovoljavati traženim uvjetima ili prestala ispunjavati obveze koje su proizlazile iz njezine dužnosti, i o tome da neće odlučiti o pritužbama tužitelja, da neće poduzeti nijednu mjeru za javno priznanje uznemiravanja koje su tužitelji pretrpjeli, njihovih patnji niti poduzeti mjere za popravljanje njihovog narušenog ugleda, njihovog kredibiliteta i njihovog dostojanstva te im nadoknaditi pretrpljenu nematerijalnu i materijalnu štetu.

Tužbeni zahtjev tužitelja

ukinuti odluku Revizorskog suda, kao tijela za imenovanje, od 13. prosinca 2012., o tome da neće odlučiti o pritužbama tužitelja, da neće poduzeti nijednu mjeru za javno priznanje uznemiravanja koje su tužitelji pretrpjeli, njihovih patnji niti poduzeti mjere za popravljanje njihovog narušenog ugleda, njihovog kredibiliteta i njihovog dostojanstva te im nadoknaditi pretrpljenu nematerijalnu i materijalnu štetu;

naložiti Revizorskom sudu snošenje troškova.