Language of document :

Acțiune introdusă la 22 octombrie 2013 – ZZ și alții/Curtea de Conturi

(Cauza F-105/13)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: ZZ și alții (reprezentanți: A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal și D. Abreu Caldas, avocați)

Pârâtă: Curtea de Conturi

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Curții de Conturi din 13 decembrie 2012 de a nu sesiza Curtea de Justiție pentru a solicita examinarea aspectului dacă doamna S., la acel moment membră a Curții de Conturi, încetase să îndeplinească condițiile impuse sau să respecte obligațiile care decurg din atribuțiile sale și de a nu lua decizii cu privire la plângerile reclamanților, de a nu lua nicio măsură de natură să recunoască public hărțuirea căreia i-au fost victime și suferințele lor și de a nu lua măsurile de natură să repare reputația lor lezată, credibilitatea și demnitatea lor și de a nu îi despăgubi pentru prejudiciile morale și materiale suferite

Concluziile reclamanților

Anularea deciziei Curții de Conturi din 13 decembrie 2012, în calitate de AIPN, de a nu lua decizii cu privire la plângerea reclamanților, de a nu lua nicio măsură de natură să recunoască public hărțuirea căreia i-au fost victime și suferințele lor și de a nu lua măsurile de natură să repare reputația lor lezată, credibilitatea și demnitatea lor și de a nu îi despăgubi pentru prejudiciile morale și materiale suferite;

obligarea Curții de Conturi la plata cheltuielilor de judecată.