Language of document :

Tužba podnesena 9. listopada 2013. – ZZ protiv Komisije

(Predmet F-102/13)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužiteljica: ZZ (zastupnik: S. Orlandi, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Predmet i opis spora

Poništenje odluke da se pristupi izračunu bonusa na mirovinska prava stečena prije ulaska u službu na temelju novih općih provedbenih odredaba i vezana uz prijenos tužiteljičinih mirovinskih prava u sustav mirovinskog osiguranja Unije koji primjenjuje nove opće provedbene odredbe koje se odnose na članke 11. i 12. priloga VIII Pravilniku o osoblju.

Tužbeni zahtjev tužitelja

utvrditi da je članak 9. općih provedbenih odredaba članka 11. stavka 2. priloga VIII Pravilniku nezakonit, te stoga neprimjenjiv;

poništiti odluku o izračunu mirovinskih prava koja je tužiteljica stekla prije ulaska u službu, u okviru njihovog prijenosa u sustav mirovinskog osiguranja institucija Europske unije na temelju općih provedbenih odredaba članka 11. stavka 2. priloga VIII Pravilniku o osoblju od 3. ožujka 2011.;naložiti Komisiji snošenje troškova.