Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 9. oktobrī – ZZ/Komisija

(lieta F-102/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – S. Orlandi, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu par pensiju tiesību, kas iegūtas pirms stāšanās darbā, aprēķināšanas uzsākšanu, pamatojoties uz jaunajiem vispārīgajiem īstenošanas noteikumiem, un par prasītājas pensijas tiesību pārnešanu uz Savienības pensiju sistēmu, kurā piemēro jaunos Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta vispārīgos īstenošanas noteikumus.

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka 9. pants vispārīgajos īstenošanas noteikumos saistībā ar Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punktu ir prettiesisks un tādējādi spēkā neesošs;atcelt lēmumu par pensiju tiesību, ko prasītāja ieguvusi pirms stāšanās darbā, aprēķināšanu saistībā ar pensijas pārnešanu uz Eiropas Savienības iestāžu pensiju sistēmu, piemērojot 2011. gada 3. marta Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkta vispārīgos īstenošanas noteikumus;piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.