Language of document :

2014 m. gegužės 7 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Deweerdt ir kt. / Audito Rūmai 

(Byla F-105/13)1

Proceso kalba: prancūzų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

____________

1 OL C 15, 2014 1 18, p. 21.