Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (samosoudce) ze dne 18. prosince 2015 – De Nicola v. EIB

(Věc F-104/13)

„Veřejná služba – Zaměstnanci EIB – Psychické obtěžování – Vyšetřovací řízení – Zpráva vyšetřovací komise – Nesprávná definice psychického obtěžování – Rozhodnutí prezidenta EIB nevyhovět stížnosti – Zrušení – Žaloba na náhradu škody“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Carlo De Nicola (Strassen, Lucembursko) (zástupce: L. Isola, advokát)

Žalovaná: Evropská investiční banka (zástupci: G. Nuvoli a F. Martin zmocněnci, A. Dal Ferro, advokát)

Předmět věci

Návrh na zrušení na jedné straně dopisu prezidenta EIB, kterým tento zaprvé nepřijal žádné opatření týkající se psychického obtěžování, kterého měl být žalobce předmětem po 20 let, zadruhé odůvodnil všechny předložené skutečnosti, a zatřetí žalobci v podstatě stanoví povinnost pracovat s „mentorem“ a „business partnerem“, a na druhé straně stanoviska výboru „Dignity at work“ ze dne 14. března 2013.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí ze dne 29. dubna 2013, kterým prezident Evropské investiční banky zamítl stížnost na psychické obtěžování C. De Nicola, se zrušuje.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Evropská investiční banka ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené C. De Nicola.

____________