Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 18 december 2015 – De Nicola/EIB

(Zaak F-104/13)

(Openbare dienst – Personeel van de EIB – Psychisch geweld – Onderzoeksprocedure – Rapport van het onderzoekscomité – Onjuiste definitie van psychisch geweld – Besluit van de president van de EIB om geen gevolg te geven aan de klacht – Nietigverklaring – Beroep tot schadevergoeding)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (vertegenwoordiger: L. Isola, advocaat)

Verwerende partij: Europese Investeringsbank (vertegenwoordigers: G. Nuvoli en F. Martin, gemachtigden, A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van, enerzijds, de brief van de president van de EIB waarbij hij, ten eerste, geen enkele maatregel heeft getroffen voor het psychisch geweld dat verzoeker sinds 20 jaar zou ondergaan, ten tweede, alle gelaakte feit heeft gerechtvaardigd en, ten derde, hem verplicht om met een „mentor” en een „business partner” te werken alsmede, anderzijds, het advies van het panel „Dignity at work” van 14 maart 2013

Dictum

Het besluit van 29 april 2013 waarbij de president van de Europese Investeringsbank de klacht wegens psychisch geweld van De Nicola heeft afgewezen wordt nietig verklaard.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

De Europese Investeringsbank draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van De Nicola.

____________