Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (samosudca) z 18. decembra 2015 – De Nicola/EIB

(vec F-104/13)

(Verejná služba – Zamestnanci EIB – Morálne obťažovanie – Priebeh vyšetrovania – Správa vyšetrovacieho výboru – Nesprávna definícia morálneho obťažovania – Rozhodnutie predsedu EIB sťažnosť zamietnuť – Zrušenie – Žaloba o náhradu škody)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembursko) (v zastúpení: L. Isola, avocat)

Žalovaná: Európska investičná banka (v zastúpení: G. Nuvoli a F. Martin, splnomocnení zástupcovia, A. Dal Ferro, avocat)

Predmet veci

Návrh na zrušenie na jednej strane listu predsedu EIB, ktorým tento po prvé neprijal žiadne opatrenie týkajúce sa morálneho obťažovania, ktorého mal byť žalobca predmetom po 20 rokov, po druhé mal odôvodniť všetky oznámené skutočnosti, a po tretie stanovuje žalobcovi v podstate povinnosť pracovať s „mentorom“ a „pracovným partnerom“, a na druhej strane stanoviska panelu „Dignity at work“ zo 14. marca 2013

Výrok rozsudku

Rozhodnutie z 29. apríla 2013, ktorým predseda Európskej investičnej banky zamietol sťažnosť pre morálne obťažovanie C. De Nicola, sa zrušuje.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.    Európska investičná banka je povinná znášať svoje vlastné trovy konania a trovy konania, ktoré vznikli C. De Nicola.

____________