Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (prvo vijeće) od 2. kolovoza 2016. – Urena de Poznanski protiv Komisije

(predmet F-102/13)1

(Javna služba – Dužnosnici – Mirovine – Članak 11. stavak 2. Priloga VIII. Pravilniku – Prijenos u mirovinski sustav Unije mirovinskih prava stečenih na temelju drugih sustava – Odluka o priznavanju godina mirovinskog staža u kojoj se primjenjuju nove opće provedbene odredbe (DGE) koje se odnose na članke 11. i 12. Priloga VIII. Pravilniku – Članak 81. Poslovnika – Djelomično očito nedopuštena i djelomično očito neosnovana tužba)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Soldimar Urena de Poznanski (Bruxelles, Belgija) (zastupnik: S. Orlandi, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: u početku C. Ehrbar i G. Gattinara, agenti, zatim J. Currall i G. Gattinara, agenti, te naposljetku G. Gattinara, agent)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke o izračunu priznavanja mirovinskih prava stečenih prije stupanja u službu na temelju novih općih provedbenih odredaba (DGE) i o prijenosu mirovinskih prava tužiteljice u mirovinski sustav Unije u kojoj se primjenjuju nove opće provedbene odredbe (DGE) koje se odnose na članke 11. i 12. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju.

Izreka rješenja

Tužba se odbija kao djelomično očito nedopuštena i djelomično očito neosnovana.

Svaka stranka snosi vlastite troškove.

____________

1 SL C 24, 25. 1. 2014., str. 40.