Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 2. augusta rīkojums – Urena de Poznanski/Komisija

(lieta F-102/13) 1

Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts – Pensijas tiesību, kas iegūtas saskaņā ar citām pensiju shēmām, pārnešana uz Savienības pensiju shēmu – Lēmums par izdienas gadu atzīšanu, piemērojot jaunos VĪN saistībā ar Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. pantu – Reglamenta 81. pants – Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Soldimar Urena de Poznanski (Brisele, Beļģija) (pārstāvis – S. Orlandi, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji C. Ehrbar un G. Gattinara, vēlāk J. Currall un G. Gattinara, un visbeidzot G. Gattinara)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu veikt izdienas gadu aprēķinu pensijas tiesībās, kas iegūtas pirms stāšanās darbā, pamatojoties uz jaunajiem VĪN un saistībā ar prasītājas tiesību pārnešanu Savienības pensiju shēmā, kurā piemēro Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta jaunos VĪN

Rezolutīvā daļa:

prasību atcelt kā daļēji acīmredzami nepieņemamu un daļēji acīmredzami nepamatotu;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanas izdevumus pats.

____________

1      OV C 24, 25.1.2014., 40. lpp.