Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. június 7-i ítélete - Larue és Seigneur kontra EKB

(F-84/09. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Az EKB személyi állománya - Díjazás - Általános illetmény-kiigazítás - A számítási módszer megsértése)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Emmanuel Larue és Olivier Seigneur (Frankfurt am Main, Németország) (képviselő: L. Levi ügyvéd)

Alperes: Európai Központi Bank (képviselők: G. Nuvoli és N. Urban meghatalmazottak, segítőjük: B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

A 2009. januári illetmény-elszámolások megsemmisítése iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti E. Larue és O. Seigneur 2009. januári illetmény-elszámolását.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

Az Európai Központi Bank viseli az összes költséget.

____________

1 - HL C 312., 2009.12.19., 44. o.