Language of document :

16. oktoobril 2009 esitatud hagi - Nolin versus komisjon

(Kohtuasi F-82/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Michel Nolin (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse 19. detsembri 2008. aasta otsus, millega tühistati hageja edutamispunktid ja eelispunktid.

Hageja nõuded

tühistada personali ja halduse peadirektoraadi peadirektori 19. detsembri 2008. aasta otsus;

mõista komisjonilt hagejal kasuks välja 3000 euro suurune hüvitis mittevaralise kahju eest, mida hageja kandis komisjoni haavava ja solvava käitumise ning õiguspärase ootuse põhimõtte rikkumise tõttu, mille tagajärjel eirati tema õigust tõhusale õiguskaitsevahendile;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________