Language of document :

2009. október 16-án benyújtott kereset - Larue és Seigneur kontra Európai Központi Bank

(F-84/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Emmanuel Larue és Olivier Seigneur (Frankfurt am Main, Németország) (képviselő: L. Levi ügyvéd)

Alperes: Európai Központi Bank

A jogvita tárgya és leírása

A 2009 januári illetményelszámolások megsemmisítésére irányuló kérelem.

Kereseti kérelmek

-    A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2009 januári illetményelszámolást;

-    amennyiben szükséges, a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesek által előterjesztett felülvizsgálati kérelmet és panaszt elutasító 2009. április 20-i, illetve 2009. augusztus 6-i határozatokat;

-    a Közszolgálati Törvényszék a pervezető intézkedések címén hívja fel az alperest a közigazgatási aktája, illetve legalább a következő dokumentumok bemutatására: a DG-H az igazgatóságnak a 2009-es GSA-val ("General Salary Adjustment" számítási módszer) kapcsolatban küldött dokumentumai, az igazgatóság javaslata a 2009-es GSA-ra vonatkozóan, a DG-H a kormányzótanácsnak a 2009-es GSA-val kapcsolatban küldött dokumentumai, a kormányzótanács határozata a 2009-es GSA-ra vonatkozóan;

-    a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a felperesek kárának megtérítésére, amely a vásárlóerő 2009. január 1-je óta bekövetkezett csökkenése miatt felperesenként 5 000 euró megfizetéséből, valamint az illetmény-hátralékok megtérítéséből áll, amelynek része az illetménynek és a felperesek valamennyi származékos jogosultságának 2009. január 1-je óta történt 1,5 %-os növekedése, illetve a felperesek illetmény-hátralékainak esedékessé válásától azok tényleges kifizetéséig tartó időre számított kamat megfizetésére. E kamat mértéke az említett időszakban az Európai Központi Bank által a fő refinanszírozási műveletekre megállapított kamatláb két ponttal növelt értéke;

-    a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

____________