Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 14. prosince 2010 - Lenz v. Komise

(Věc F-80/09)1

"Veřejná služba - Úředníci - Sociální zabezpečení - Proplacení léčebných výdajů spojených s léčbou poskytnutou ‚Heilpraktiker' (léčitel) - Zásada zákazu diskriminace"

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Erika Lenz (Osnabrück, Německo) (zástupci: původně zastoupená V. Lenzem a J. Römerem, advokáty, poté V. Lenzem, J. Römerem a P. Birdenem, advokáty)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: M. J. Currall a B. Eggers, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise ze dne 4. května 2009 o nepřevzetí nákladů spojených s léčbou "Heilpraktiker" (léčitelem)

Výrok rozsudku

Žaloba E. Lenz se zamítá.

E. Lenz ponese veškeré náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 282, 21.11.2009, s. 66.