Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 14. detsembri 2010. aasta otsus - Lenz versus komisjon

(kohtuasi F-80/09)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Sotsiaalkindlustus - Heilpraktikeri osutatud raviteenustega seotud kulude hüvitamine - Diskrimineerimiskeelu põhimõte)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Erika Lenz (Osnabrük, Saksamaa) (esindajad: advokaadid V. Lenz ja J. Römer, hiljem advokaadid V. Lenz, J. Römer ja P. Birden)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja B. Eggers)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 4. mai 2009. aasta otsus mitte hüvitada Heilpraktikeri osutatud raviteenuse kasutamisega tekkinud kulud.

Resolutsioon

Jätta E. Lenzi hagi rahuldamata.

Mõista kõik kohtukulud välja E. Lenzilt.

____________

1 - ELT C 282, 21.11.2009, lk 66