Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija (Lotyšsko) dne 13. dubna 2015 – trestní řízení proti Alexandrs Ranks a Jurijs Vasiļevičs

(Věc C-166/15)

Jednací jazyk: lotyšština

Předkládající soud

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija

Účastníci původního trestního řízení

Obžalovaní: Alexandrs Ranks a Jurijs Vasiļevičs

Další účastníci řízení: Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokoratūra, Microsoft Corporation

Předběžné otázky

Může se osoba, která nabyla „použitý“ počítačový program s licencí na disku, který není původní, který funguje a který žádný jiný uživatel neužívá, na základě čl. 5 odst. 1 a čl. 4 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24 dovolávat vyčerpání práva na šíření rozmnoženiny tohoto počítačového programu, kterou první kupující nabyl od nositele práv s původním diskem, ale disk byl poškozen, a pokud první nabyvatel svoji rozmnoženinu smazal nebo ji již nepoužívá?

Je-li odpověď na první otázku kladná, má tehdy osoba, která se může dovolávat vyčerpání práva na šíření rozmnoženiny počítačového programu, právo dále prodat tento počítačový program na disku, který není původním diskem, třetí osobě, ve smyslu čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 2 směrnice 2009/24?