Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a treia) din 12 octombrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija - Letonia) - Procedură penală împotriva Aleksandrs Ranks, Jurijs Vasiļevičs

(Cauza C-166/15)1

[Trimitere preliminară – Proprietate intelectuală – Drept de autor și drepturi conexe – Directiva 91/250/CEE – Articolul 4 literele (a) și (c) – Articolul 5 alineatele (1) și (2) – Directiva 2009/24/CE – Articolul 4 alineatele (1) și (2) – Articolul 5 alineatele (1) și (2) – Protecția juridică a programelor pentru calculator – Revânzare „de ocazie” de copii ale unor programe pentru calculator sub licență pe suporturi fizice care nu sunt originale – Epuizarea dreptului de distribuție – Drept exclusiv de reproducere]

Limba de procedură: letona

Instanța de trimitere

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija

Părțile din procedura penală principală

Aleksandrs Ranks, Jurijs Vasiļevičs,.

cu participarea: Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra, Microsoft Corp.

Dispozitivul

Articolul 4 literele (a) și (c) și articolul 5 alineatele (1) și (2) din Directiva 91/250/CEE a Consiliului din 14 mai 1991 privind protecția juridică a programelor pentru calculator trebuie interpretate în sensul că, deși dobânditorul inițial al copiei unui program pentru calculator însoțite de o licență de utilizare nelimitată are dreptul să revândă de ocazie unui subdobânditor respectiva copie și licența sa, acesta nu poate, în schimb, atunci când suportul fizic original al copiei care i-a fost livrată inițial este avariat, distrus sau pierdut, să furnizeze subdobânditorului menționat copia sa de rezervă a acestui program fără autorizarea titularului dreptului.

____________

1     JO C 205, 22.6.2015.