Language of document :

2021 m. gegužės 5 d. Universität Koblenz-Landau pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. vasario 24 d. Bendrojo Teismo (dešimtoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-108/18, Universität Koblenz-Landau / Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga

(Byla C-288/21 P)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantas: Universität Koblenz-Landau, atstovaujamas Rechtsanwalten C. von der Lühe ir R. Di Prato

Kita proceso šalis: Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga

Apelianto reikalavimai

Panaikinti 2021 m. vasario 24 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-108/18 ir konstatuoti, kad 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu (Nr. OF/2016/0720) ir 2018 m. vasario 7 d. sprendimu (Nr. OF/2016/0720) atsakovės apeliantui skirti reikalavimai grąžinti subsidijas neegzistuoja.

Nepatenkinus šio reikalavimo, panaikinti nurodytą Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą ir grąžinti bylą jam nagrinėti iš naujo.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas savo apeliacinį skundą apeliantas remiasi trimis pagrindais.

Pirmasis pagrindas: Procesinio pobūdžio argumentas dėl žodinės proceso dalies neatnaujinimo

Apeliantas tvirtina, kad nauji faktai, kurie jam tapo žinomi tik pasibaigus žodinei proceso daliai ir kurių jis iki tol negalėjo panaudoti procese, padaro ginčijamą sprendimą daugeliu svarbių aspektų nepagrįstą, nes jis yra paremtas faktinėmis aplinkybėmis, nepatvirtintomis nacionalinės persekiojimą vykdančios institucijos išvadomis.

Be to, apelianto prašymas atnaujinti žodinę proceso dalį dėl paaiškėjusių iki tol nežinomų faktinių aplinkybių, kurios turi reikšmės bylos baigčiai ir gali palankiai pakreipti bylos eigą jo naudai, buvo atmestas dėl vertinimo klaidos.

Antrasis pagrindas: Teisės būti išklausytam apimties pažeidimas

Bendrasis Teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovė apeliantui nepalankų sprendimą dėl lėšų panaudojimo teisėtumo priėmė dėl to, kad jos sprendimo priėmimo momentu, nesant apelianto kaltės, jis objektyviai negalėjo pateikti dokumentų, įrodančių tinkamą lėšų panaudojimą.

Trečiasis pagrindas: Teisėtų lūkesčių apsaugos principo pažeidimas ir neatsižvelgimas į proporcingumo principo apimtį

Bendrasis Teismas neatsižvelgė arba atsižvelgė teisiškai netinkamai į apelianto teisėtus lūkesčius, kilusius atsakovei raštu patvirtinus, kad subsidijuojami ginčijami projektai vykdomi laikantis taisyklių.

Bendrasis Teismas nepastebėjo jokio esminio faktinių aplinkybių pasikeitimo, paaiškėjusio vėliau, atsižvelgiant į faktinę situaciją, kuria buvo grindžiamas atsakovės pareiškimas dėl tinkamo lėšų panaudojimo, ir kuris vienintelis galėjo būti pagrindas kvestionuoti pirminį teigiamą projekto vykdymo eigos ir tinkamumo vertinimą.

Galiausiai, proporcingumo principo neatitinka tai, kad prieš atsakovei priimant pačią griežčiausią priemonę iš visų galimų (šiuo atveju – visišką suteiktų ir išmokėtų subsidijų grąžinimą) faktai, rodantys galimai pasikeitusias aplinkybes, nebuvo išsamiai atskleisti atliekant išsamią atsakovei ir Bendrajam Teismui prieinamų šaltinių analizę.

____________