Language of document :

A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2021. május 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – „Vittamed technologijos” UAB, végelszámolás alatt kontra Valstybinė mokesčių inspekcija

(C-293/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: litván

A kérdést előterjesztő bíróság

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Az alapeljárás felei

Felperes: „Vittamed technologijos” UAB, végelszámolás alatt

Alperes: Valstybinė mokesčių inspekcija

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv1 184–187. cikkét, hogy az adóalany köteles (vagy nem köteles) korrigálni a tárgyi eszköz előállítása céljából beszerzett termékeket és igénybe vett szolgáltatásokat terhelő hozzáadottérték-adó (héa) levonását, ha e termékeket már nem kívánják adóköteles gazdasági tevékenység keretében felhasználni, mivel az adóalany tulajdonosa (részvényese) úgy dönt, hogy kezdeményezi az adóalany végelszámolását, és ezen adóalany kérelmet nyújt be a héaalany-nyilvántartásból való törlés iránt? Befolyásolják-e az e kérdésre adandó választ az adóalany végelszámolására vonatkozó határozat indokai, nevezetesen az, hogy az e jogalany végelszámolását kezdeményező határozatot a növekvő veszteségek, a megrendelések hiánya és a részvényesnek a tervezett (kívánt) gazdasági tevékenység jövedelmezőségével kapcsolatos kétségei miatt hozták meg?

____________

1 A közös hozzáadottértékadó rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.).