Language of document :

Жалба, подадена на 25 юни 2013 г. — ZZ и др./ЕИБ

(Дело F-61/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: ZZ и др. (представител: L. Levi, avocat)

Ответник: Европейска инвестиционна банка

Предмет на производството

От една страна, отмяна на индивидуални решения за отпускане на премии на жалбоподателите в приложение на новата система за оценка на ефективността и, от друга страна, отмяна на решенията за отпускане на премии на жалбоподателите в нарушение на новата система за оценка на ефективността, както и последващо искане да бъде осъдена ЕИБ да заплати обезщетение за претърпените вреди

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателят иска от Съда на публичната служба да

отмени индивидуални решения за отпускане на премии жалбоподателите, доколкото с тези решения се прилага новата система за оценка на ефективността;

при условията на евентуалност, да отмени решенията за отпускане на премии на двама жалбоподателите, доколкото с тези решения се нарушава новата система за оценка на ефективността;

да осъди ответника да заплати обезщетение за претърпените вреди;

в рамките на предприеманите процесуално-организационни действия да задължи ответника да представи съответните документи, в случай че той откаже да ги предостави доброволно;

да осъди ЕИБ да заплати съдебните разноски.