Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 25. jūnijā – ZZ u.c./EIB

(lieta F-61/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: ZZ u.c. (pārstāve – L. Levi, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju banka

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt individuālos lēmumus piešķirt prasītājiem prēmiju, piemērojot jauno darba rezultātu novērtēšanas sistēmu, un, otrkārt, atcelt lēmumus piešķirt prasītājiem prēmiju, pieļaujot jaunās darba rezultātu novērtēšanas sistēmas pārkāpumus, kā arī papildu prasība piespriest EIB samaksāt zaudējumu atlīdzību

Prasītāju prasījumi:

atcelt individuālos lēmumus piešķirt prasītājiem prēmiju, ciktāl šie lēmumi ir pieņemti, piemērojot jauno darba rezultātu novērtēšanas sistēmu;

pakārtoti atcelt lēmumus piešķirt prēmiju diviem prasītājiem, ciktāl šie lēmumi ir pieņemti, pieļaujot jaunās darba rezultātu novērtēšanas sistēmas pārkāpumus;

piespriest atbildētājai samaksāt zaudējumu atlīdzību;

ja atbildētāja neizsniedz attiecīgos dokumentus brīvprātīgi, pieprasīt tos no atbildētājas procesa organizatorisko pasākumu ietvaros;

piespriest EIB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.