Language of document :

26. aprillil 2013 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-60/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada vaikimisi tehtud otsus jätta rahuldamata hageja taotlus personalieeskirjade artikli 90 lõike 1 alusel seoses haiguse tõttu puudumiste registreerimise korrigeerimisega rakenduses SysPer2.

Hageja nõuded

tühistada vaikimisi tehtud otsus jätta rahuldamata hageja 13. aprillil 2012 esitatud taotlus nr°D/299/12, mis puudutab tema haiguse tõttu puudumiste registreerimise korrigeerimist rakenduses SysPer2, võttes arvesse üksnes tööpäevi ja seda alates 13. aprillist 2009 kuni taotluse esitamise kuupäevani;

tühistada otsene otsus jätta rahuldamata hageja 13. aprillil 2012 esitatud taotlus nr°D/299/12, mis puudutab 2012. Aasta puhkuseõigustest mahaarvatud viit päeva;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.