Language of document :

Žaloba podaná 26. apríla 2013 – ZZ/Komisia

(vec F-60/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie implicitného rozhodnutia o zamietnutí žiadosti podanej žalobcom na základe článku 90 ods. 1 služobného poriadku týkajúcej sa opravy zápisov jeho neprítomnosti z dôvodu choroby v aplikácii SysPer2

Návrhy žalobcu

zrušiť implicitné rozhodnutie o zamietnutí žiadosti č. D/299/12 podanej žalobcom 13. apríla 2012, pokiaľ ide o opravu zápisov jeho neprítomnosti z dôvodu choroby v SysPer2 zohľadňujúce iba pracovné dni, a to od 13. apríla 2009 do dátumu jeho žiadosti,

zrušiť explicitné rozhodnutie o zamietnutí žiadosti č. D/299/12 podanej žalobcom 13. apríla 2012, pokiaľ ide o 5 dní stiahnutých z jeho nároku na dovolenku v roku 2012,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.