Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 14 ianuarie 2014 – Lebedef/Comisia

(Cauza F-60/13)1

(Funcție publică – Funcționari – Înregistrarea absențelor pentru motive de boală – Absență nemotivată – Deducere din concediul anual efectuată de AIPN – Depunerea unei cereri prin poșta electronică – Cunoaştere de către persoana interesată a existenţei unei decizii – Omisiunea de a deschide un mesaj electronic și de a examina, prin accesarea unui hyperlink, conținutul deciziei respective – Admisibilitate – Termene – Stabilirea datei începând de la care persoana interesată putea lua cunoștință de conținutul deciziei)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (reprezentant: F. Frabetti, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Berardis-Kayser și G. Berscheid, agenți)ObiectulCerere de anulare a deciziei implicite de respingere a cererii formulate de reclamant în temeiul articolului 90 alineatul (1) din statut privind rectificarea înregistrărilor absențelor pentru motive de boală în aplicația SysPer2DispozitivulRespinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.Domnul Lebedef suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Comisia Europeană.