Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 2 iulie 2014 – Psarras/ENISA

(Cauza F-63/13)1

(Funcție publică – Agent temporar – Rezilierea contractului – Articolul 41 alineatul (2) litera (a) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Dreptul de a fi audiat – Prejudiciu moral – Decizie nelegală pe cale de consecință – Atingere excesivă adusă drepturilor unui terț – Obligare din oficiu la plata unei indemnizații – Neexecutarea unei hotărâri în anulare)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamant: Aristidis Psarras (Heraklion, Grecia) (reprezentant: V. Christianos, avocat)

Pârâtă: Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor (reprezentanți: inițial P. Empadinhas, în calitate de agent, ulterior M. S. Purser, în calitate de agent, asistat de C. Meidanis, avocat)

Obiectul

Anularea, pe de o parte, a deciziei de concediere a reclamantului și, pe de altă parte, a deciziei, adoptate după Hotărârea TFP în cauza F-118/10, de a numi un alt agent pe postul de contabil. În sfârșit, repararea prejudiciului moral pretins suferitDispozitivulAnulează Decizia din 4 septembrie 2012 a directorului executiv al Agenției Uniunii Europene însărcinate cu siguranța rețelelor și a informației prin care a fost reziliat contractul de agent temporar al domnului Psarras.Obligă Agenția Uniunii Europene însărcinată cu siguranța rețelelor și a informației la plata către domnul Psarras a sumei de 40 000 de euro.Respinge în rest acțiunea.Agenția Uniunii Europene însărcinată cu siguranța rețelelor și a informației suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de domnul Psarras.