Language of document : ECLI:EU:F:2016:71

PRESUDA SLUŽBENIČKOG SUDA
EUROPSKE UNIJE
(drugo vijeće)

11. travnja 2016.

Predmet F‑59/13 RENV

Thierry Rouffaud

protiv

Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD)

„Javna služba – Vraćanje Službeničkom sudu na ponovno suđenje nakon ukidanja – Osoblje ESVD‑a – Član ugovornog osoblja – Član ugovornog osoblja za pomoćne poslove – Promjena ugovora člana ugovornog osoblja za pomoćne poslove u ugovor člana ugovornog osoblja na neodređeno vrijeme – Odbijanje“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, primjenjivog na UEZAE na temelju njegova članka 106.a, kojom Thierry Rouffaud zahtijeva osobito poništenje odluke Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) od 6. prosinca 2012. koja se odnosi na odbijanje njegova zahtjeva da mu se vrijeme koje je proveo u službi kao član ugovornog osoblja za pomoćne poslove smatra vremenom provedenim u službi u svojstvu člana ugovornog osoblja te da se njegovi uzastopno zaključeni ugovori o radu na određeno vrijeme promijene u ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Odluka:      Tužba se odbija. Svaka strana snosit će vlastite troškove u predmetima F‑59/13 i F‑59/13 RENV. Europska služba za vanjsko djelovanje snosit će vlastite troškove u predmetu T‑457/14 P i nalaže joj se snošenje troškova Thierryja Rouffauda u predmetu T‑457/14 P.

Sažetak

1.      Dužnosnici – Članovi pomoćnog osoblja – Promjena ugovora člana ugovornog osoblja za pomoćne poslove u ugovor člana ugovornog osoblja na neodređeno vrijeme – Isključenje

(Uvjeti zaposlenja ostalih službenika, čl. 3.a i 3.b)

2.      Dužnosnici – Članovi ugovornog osoblja – Postupak zapošljavanja – Procjena poslova koji mogu ulaziti u različite funkcijske skupine – Ovlast ocjene tijela ovlaštenog za sklapanje ugovorâ o radu

(Uvjeti zaposlenja ostalih službenika, čl. 80. st. 2.)

3.      Dužnosnici – Članovi pomoćnog osoblja – Promjena ugovora člana ugovornog osoblja za pomoćne poslove na određeno vrijeme u ugovor člana ugovornog osoblja na neodređeno vrijeme – Isključenje

(Uvjeti zaposlenja ostalih službenika, čl. 3.a)

1.      Pravo člana ugovornog osoblja da se njegov ugovor na određeno vrijeme promijeni u ugovor na neodređeno vrijeme posljedica je njegova zapošljavanja na temelju ugovora o radu člana ugovornog osoblja iz članka 3.a Uvjeta zapošljavanja ostalih službenika, a ne na temelju ugovora o radu člana ugovornog osoblja za pomoćne poslove iz članka 3.b tih uvjeta, s obzirom na to da se potonji ne može promijeniti u ugovor na neodređeno vrijeme.

Stoga, prema članku 3.b Uvjeta zapošljavanja ostalih službenika, zapošljavanje člana ugovornog osoblja za pomoćne poslove nije dopušteno ako se primjenjuje članak 3.a tih uvjeta. Slijedom toga, odnosna institucija mora ispitati od slučaja do slučaja treba li s članom ugovornog osoblja kojeg želi zaposliti sklopiti ugovor o radu člana ugovornog osoblja u smislu članka 3.a Uvjeta zapošljavanja ostalih službenika ili ugovor o radu člana ugovornog osoblja za pomoćne poslove na temelju članka 3.b tih uvjeta.

U tom pogledu, članovi ugovornog osoblja zaposleni u sjedištu određene institucije za obavljanje zadataka koji odgovaraju funkcijskoj skupini I, odnosno manualnih zadataka ili administrativne podrške, mogu biti zaposleni samo na temelju ugovora o radu člana ugovornog osoblja iz članka 3.a Uvjeta zapošljavanja ostalih službenika. Kada je član ugovornog osoblja zaposlen u sjedištu određene institucije za obavljanje zadataka koji odgovaraju funkcijskim skupinama II, III ili IV, dotična institucija mora mu ponuditi sklapanje ugovora o radu člana ugovornog osoblja za pomoćne poslove iz članka 3.b Uvjeta zapošljavanja ostalih službenika.

Osim toga, u delegacijama Unije članovi ugovornog osoblja mogu biti zaposleni samo na temelju članka 3.a Uvjeta, i to neovisno o funkcijskoj skupini kojoj odgovaraju zadaci koje obavljaju.

(t. 42., 43., 48. i 49.)

2.      Iako je točno da članak 80. stavak 2. Uvjeta koji se primjenjuju na ostale službenike ne objašnjava koja je razlika između zadataka administrativne podrške, koji odgovaraju funkcijskoj skupini I, i administrativnih zadataka, koji odgovaraju funkcijskoj skupini IV, treba shvatiti da su – u pogledu zahtjeva koje treba ispuniti radi razvrstavanja u funkcijsku skupinu IV kao i u više razrede koji se dodjeljuju članovima ugovornog osoblja u toj funkcijskoj skupini – administrativni zadaci koji se potonjima dodijeljuju znatno veće važnosti, složenosti i odgovornosti od zadataka administrativne podrške koje obavljaju članovi ugovornog osoblja razvrstani u funkcijsku skupinu I. Nadalje, institucije, tijela, uredi i agencije Unije imaju široku diskrecijsku ovlast u procjeni poslova koji mogu pripadati različitim funkcijskim skupinama, među kojima su skupine I i IV iz članka 80. stavak 2. Uvjeta.

(t. 61.)

Izvori:

Službenički sud: presuda od 19. rujna 2013., Gheysens/Vijeće, F‑83/08, EU:F:2013:133, t. 33.

3.      Ugovor o radu člana ugovornog osoblja za pomoćne poslove na temelju članka 3.a Uvjeta koji se primjenjuju na ostale službnike ne može se smatrati kao obnavljanje ugovora o radu člana ugovornog osoblja kojim je uređeno prvo zapošljavanje zainteresirane osobe u slučaju kada ta dva ugovora nisu uzastopna bez prekida.

(t. 65.)