Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht Linz (Rakousko) dne 19. února 2008 - trestní řízení proti Ernstu Engelmannovi

(Věc C-64/08)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesgericht Linz

Účastník původního řízení

Ernst Engelmann

Předběžné otázky

Má být článek 43 ES (Smlouva o založení Evropského společenství ve znění ze dne 2. října 1997, naposledy změněna přistoupením Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii dne 25. dubna 2005, Úř. věst. L 157, s. 11) vykládán v tom smyslu, že brání předpisu, který stanoví, že provozovat hazardní hry v hernách mohou výhradně společnosti ve formě akciových společností se sídlem na území tohoto členského státu, tedy že je nutné založit nebo nabýt kapitálovou společnost v tomto členském státě?

Mají být články 43 ES a 49 ES vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátnímu monopolu na určité hazardní hry, např. hazardní hry v hernách, pokud v dotyčném členském státě celkově neexistuje koherentní a systematická politika omezování hazardních her, neboť vnitrostátně koncesovaní pořadatelé vyzývají k účasti na hazardních hrách, jako např. na státních sportovních sázkách a loteriích, a tyto hry propagují (televize, noviny, časopisy), přičemž reklama jde dokonce tak daleko, že časově krátce před losováním nabízejí hotovost na sázkový tiket ("TOI TOI TOI - Glaub' ans Glück")?

Mají být články 43 ES a 49 ES vykládány v tom smyslu, že brání předpisu, podle kterého se všechny koncese upravené ve vnitrostátním právu týkající se hazardních her a heren udělují na období 15 let na základě úpravy, která vylučuje z výběrového řízení další uchazeče z území Společenství (kteří nejsou příslušníky tohoto členského státu)?

____________