Language of document :

Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 (αίτηση του Landesgericht Linz -Αυστρία- για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) - Ποινική διαδικασία κατά Ernst Engelmann

(Υπόθεση C-64/08)1

(Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών - Ελευθερία εγκαταστάσεως - Εθνική ρύθμιση που θεσπίζει σύστημα αδειών για την εκμετάλλευση τυχηρών παιγνίων στα καζίνο - Χορήγηση των αδειών μόνο σε ανώνυμες εταιρίες εγκατεστημένες στην ημεδαπή - Χορήγηση όλων των αδειών χωρίς διενέργεια διαγωνισμού)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Landesgericht Linz

Ποινική διαδικασία ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου κατά

Ernst Engelmann

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως - Landesgericht Linz - Ερμηνεία των άρθρων 43 και 49 ΕΚ - Εθνική ρύθμιση που απαγορεύει, με την απειλή επιβολής ποινικών κυρώσεων, την εκμετάλλευση τυχερών παιχνιδιών σε καζίνα χωρίς άδεια χορηγούμενη από την αρμόδια αρχή και επιτρέπει να χορηγείται η άδεια αυτή, διάρκειας 15 ετών κατ' ανώτατο όριο, μόνο σε ανώνυμες εταιρίες που εδρεύουν εντός της εθνικής επικράτειας και δεν έχουν υποκαταστήματα στην αλλοδαπή

Διατακτικό

Το άρθρο 43 ΕΚ έχει την έννοια ότι απαγορεύει νομοθετική ρύθμιση κράτους μέλους η οποία επιφυλάσσει την εκμετάλλευση τυχηρών παιγνίων σε καζίνο μόνο σε οικονομικούς φορείς που έχουν την έδρα τους στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους.

Η υποχρέωση διαφάνειας που απορρέει από τα άρθρα 43 ΕΚ και 49 ΕΚ καθώς και από τις αρχές της ίσης μεταχειρίσεως και της απαγορεύσεως των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας απαγορεύει τη χορήγηση, υπό συνθήκες παντελούς απουσίας ανταγωνισμού, όλων των αδειών εκμεταλλεύσεως καζίνο στο έδαφος κράτους μέλους.

____________

1 - ΕΕ C 116 της 9.5.2008.