Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 9.9.2010 (Landesgericht Linzin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) - rikosoikeudenkäynti Ernst Engelmannia vastaan

(Asia C-64/08)1

(Palvelujen tarjoamisen vapaus - Sijoittautumisvapaus - Kansallinen säännöstö, jolla perustetaan onnenpelien järjestämistä pelikasinoissa koskeva toimilupajärjestelmä - Se, että toimiluvan voivat saada vain osakeyhtiöt, joiden kotipaikka on kyseisen jäsenvaltion alueella - Kaikkien toimilupien myöntäminen ilman kilpailuttamista)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landesgericht Linz

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

Ernst Engelmann

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö - Landesgericht Linz - EY 43 ja EY 49 artiklan tulkinta - Kansallinen lainsäädäntö, jossa rangaistusseuraamusten uhalla kielletään rahapelien järjestäminen pelikasinoissa ilman toimivaltaisen viranomaisen myöntämää toimilupaa, kun mahdollisuus saada tällainen toimilupa, jonka enimmäiskesto on 15 vuotta, on varattu vain jäsenvaltion alueelle sijoittautuneille osakeyhtiöille, joilla ei ole toimipaikkoja ulkomailla

Tuomiolauselma

EY 43 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä sellaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan onnenpelejä pelikasinolla voivat järjestää vain toimijat, joiden kotipaikka on asianomaisessa jäsenvaltiossa.

EY 43 ja EY 49 artiklasta johtuva avoimuusvelvollisuus sekä yhdenvertaisen kohtelun periaate ja kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kiellon periaate ovat esteenä sille, että pelikasinotoiminnan harjoittamista jäsenvaltiossa koskevat toimiluvat myönnetään ilman kilpailuttamista.

____________

1 - EUVL C 116, 9.5.2008.