Language of document :

2010 m. rugsėjo 9 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas (Landesgericht Linz (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Ernst Engelmann

(Byla C-64/08)1

(Laisvė teikti paslaugas - Įsisteigimo laisvė - Nacionalinės teisės aktas, kuriuo nustatyta koncesijų verstis azartinių lošimų veikla kazino sistema - Galimybė gauti koncesiją, suteikiama tik nacionalinėje teritorijoje įsteigtoms akcinėms bendrovėms - Visų koncesijų suteikimas neskelbiant jokio konkurso)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landesgericht Linz

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Ernst Engelmann

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Landesgericht Linz - EB 43 ir 49 straipsnių išaiškinimas - Nacionalinės teisės aktas, kuriuo numačius baudžiamąsias sankcijas, draudžiama azartinių lošimų veiklą vykdyti kazino negavus kompetentingos valdžios institucijos koncesijos, tačiau galimybė gauti tokią koncesiją maksimaliam 15 metų terminui suteikiama tik šios valstybės teritorijoje įsteigtoms akcinėms bendrovėms, kurios neturi dukterinių bendrovių užsienyje

Rezoliucinė dalis

EB 43 straipsnį reikia aiškinti taip, kad juo draudžiami valstybės narės teisės aktai, pagal kuriuos verstis azartinių lošimų veikla lošimo namuose leidžiama tik subjektams, kurie šios valstybės narės teritorijoje turi buveinę.

Iš EB 43 bei 49 straipsnių ir vienodo požiūrio bei nediskriminavimo dėl priklausymo vienai ar kitai valstybei principų išplaukiančia skaidrumo pareiga draudžiama be jokio konkurso suteikti visas koncesijas verstis lošimo namų veikla valstybės narės teritorijoje.

____________

1 - OL C 116, 2008 5 9.