Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a patra) din 9 septembrie 2010 (cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Landesgericht Linz - Austria) - Procedură penală împotriva lui Ernst Engelmann

(Cauza C-64/08)1

(Libera prestare a serviciilor - Libertatea de stabilire - Reglementare națională care stabilește un sistem de concesiuni pentru exploatarea jocurilor de noroc în cazinouri - Obținerea unor concesiuni rezervate numai societăților pe acțiuni stabilite pe teritoriul național - Atribuirea tuturor concesiunilor fără nicio procedură concurențială)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landesgericht Linz

Partea din acțiunea principală

Ernst Engelmann

Obiectul

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare - Landesgericht Linz - Interpretarea articolelor 43 CE și 49 CE - Reglementare națională care interzice, sub sancțiuni penale, exploatarea jocurilor de noroc în cazinouri în lipsa unei concesiuni eliberate de autoritatea competentă, dar care recunoaște posibilitatea de a obține o astfel de concesiune, cu o durată maximă de 15 ani, numai societăților pe acțiuni stabilite pe teritoriul național și care nu au filiale în străinătate

Dispozitivul

Articolul 43 CE trebuie să fie interpretat în sensul că se opune reglementării unui stat membru care rezervă exploatarea jocurilor de noroc în localurile de jocuri exclusiv operatorilor care au sediul pe teritoriul acestui stat membru.

Obligația de transparență ce rezultă din articolele 43 CE și 49 CE, precum și din principiile egalității de tratament și nediscriminării pe motiv de cetățenie sau naționalitate se opune acordării fără nicio procedură concurențială a tuturor concesiunilor de exploatare de localuri de jocuri de pe teritoriul unui stat membru.

____________

1 - JO C 116, 9.5.2008.