Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2007. július 5-i ítélete -Dethomas kontra Bizottság

(F-93/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Korábbi ideiglenes alkalmazott - Tisztviselői kinevezés - A személyzeti szabályzat 2004. május 1-jei hatállyal történt módosítása - A személyzeti szabályzat 32. cikkének harmadik bekezdése - Fizetési fokozatba való besorolás)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Bruno Dethomas (Rabat, Marokkó) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: kezdetben V. Joris és H. Kraemer meghatalmazottak, később H. Kraemer meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az A1*14 besorolási fokozat 8. fizetési fokozatába sorolt ideiglenes alkalmazott felperest az Európai Közösségek próbaidős tisztviselőjévé kinevező, 2006. január 11-i bizottsági határozat megsemmisítése, a felperest az A*14 besorolási fokozatba és 2. fizetési fokozatba soroló részében.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságának 2006. január 11-i határozatának a B. Dethomas-t a Bizottság marokkói királysági külképviseletének vezetőjeként az A*14 besorolási fokozat 2. fizetési fokozatába soroló részét megsemmisíti.

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 237., 2006.9.30., 22. o.