Language of document :

2007 m. liepos 5 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas Dethomas prieš Komisiją

(Byla F-93/06)1

(Viešoji tarnyba - Buvęs laikinas tarnautojas - Paskyrimas pareigūnu - Pareigūnų tarnybos nuostatų pakeitimas 2004 m. gegužės 1 d. - Pareigūnų tarnybos nuostatų 32 straipsnio trečia pastraipa - Priskyrimas pakopai)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Bruno Dethomas (Rabat, Marokas), atstovaujamas advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir E. Marchal

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama initialement V. Joris ir H. Kraemer, vėliau H. Kraemer

Bylos dalykas

2006 m. sausio 11 d. Komisijos sprendimo, kuriuo ieškovas, A1*14 lygio 8 pakopos laikinasis tarnautojas, paskiriamas Europos Bendrijų pareigūnų stažuotoju, panaikinimas tiek, kiek jis priskiriamas A*14 lygio 2 pakopai.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Panaikinti 2006 m. sausio 11 d. Europos Bendrijų Komisijos sprendimą tiek, kiek jis B. Dethomas priskiria A*14 lygio 2 pakopai.

Priteisti bylinėjimosi išlaidas iš Europos Bendrijų Komisijos.

____________

1 - OL C 237, 2006 9 30, p. 22.