Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék 2007. április 17-i ítélete (első tanács) - C és F kontra Bizottság

(F-44/06. sz. és F-94/06. sz. egyesített ügyek)1

(Tisztviselők - A személyzeti szabályzat 78. cikke - Rokkantsági nyugdíj - Az Elsőfokú Bíróság ítéletének végrehajtása - Megsemmisítés iránti és kártérítési kereset)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: C és F (Brüsszel, Belgium) (képviselők: J. van Rossum, S. Orlandi és J.-N. Louis ügyvédek)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: J. Curral meghatalmazott)

Az egyesített ügyek tárgya

Az F-44/06. sz. ügyben

Egyrészt a felperesnek egy 2002. december 14-i határozat ellen benyújtott keresete tárgyában az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága által a T-376/02. sz. ügyben hozott ítélet végrehajtására irányuló, ugyanezen felperest érintő bármiféle intézkedés meghozatalát megtagadó, 2005. június 13-i határozat megsemmisítése, másrészt pedig a felperes - 2002. február 1-jére visszamenőleges hatályú - nyugdíjba vonulását kimondó és a személyzeti szabályzat 78. cikk második bekezdésének megfelelő rokkantsági nyugdíjra való jogosultságát megállapító, 2006. február 23-i határozat megsemmisítése.

Az F-94/06. sz. ügyben

Egyrészt a felperes - 2002. február 1-jére visszamenőleges hatályú - nyugdíjba vonulását kimondó és a személyzeti szabályzat 78. cikke második bekezdésének megfelelő rokkantsági nyugdíjra való jogosultságát megállapító, 2006. február 23-i határozat megsemmisítése, másrészt kártérítési kérelem.

Az ítélet rendelkező része

Az Európai Közösségek Bizottsága köteles a felperesnek 2 000 euró kártérítést fizetni az őt ért nem vagyoni kárért.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

Az Európai Közösségek Bizottsága maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az F-44/06. sz. és F-94/06. sz. ügyek felperesei költségének kétharmadát.

____________

1 - F-44/06. sz.: HL C 154., 2006. 6.1., 25. o. és F-94/06. sz.: HL C 237., 2006.9.30., 22.o.