Language of document :

2006. augusztus 16-án benyújtott kereset - Dethomas kontra Bizottság

(F-93/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Bruno Dethomas (Rabat, Marokkó) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg felperest az Európai Közösségek próbaidős tisztviselőjévé a Bizottság marokkói külképviselet-vezetőjeként a Külkapcsolati Főigazgatóságra kinevező bizottsági határozatot annyiban, amennyiben e határozat a felperest az A*14-es besorolási fokozat 2. fizetési fokozatába sorolja be;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, miközben az A*14-es besorolási fokozat 8. fizetési fokozatába sorolt ideiglenes alkalmazott volt, benyújtotta jelentkezését a Bizottság marokkói külképviselete vezetői tisztségének betöltésére közzétett COM/229/04. sz. felhívásban1 szereplő állásra. Mivel jelentkezését elfogadták, próbaidős tisztviselővé nevezték ki, és az A*14-es besorolási fokozat 2. fizetési fokozatába sorolták be.

Keresetében a felperes előadja, hogy mivel tisztviselővé ugyanabba a besorolási fokozatba és közvetlenül az ideiglenes alkalmazotti szolgálati idejét követően nevezték ki, a Bizottságnak őt - a személyzeti szabályzat 32. cikkének (3) bekezdése alkalmazásával - az A*14-es besorolási fokozat 8. fizetési fokozatába kellett volna kineveznie. A felperes szerint a Bizottság azzal, hogy az említett rendelkezésben foglalt kedvezményt tőle megtagadta, nyilvánvalóan téves jogalkalmazást követett el.

____________

1 - HL C 246. A., 2004.10.5., 1. o.