Language of document :

2006 m. rugpjūčio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Dethomas prieš Komisiją

(Byla F-93/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Bruno Dethomas (Rabatas, Marokas), atstovaujamas advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir E. Marchal

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti tą 2006 m. sausio 11 d. Komisijos sprendimo paskirti ieškovą Europos Bendrijų pareigūnu stažuotoju Išorės santykių generalinio direktorato Komisijos atstovybės Maroke vadovu dalį, kuria jis priskiriamas A*14 lygio 2 pakopai;

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas, būdamas laikinas A*14 lygio 8 pakopos tarnautojas, pateikė savo kandidatūrą Komisijos atstovybės Maroke vadovo pareigoms1 užimti. Patvirtinus jo kandidatūrą, jis buvo paskirtas pareigūnu stažuotoju ir priskirtas A*14 lygio 2 pakopai.

Ieškinyje ieškovas nurodo, jog kadangi pareigūnu jis buvo paskirtas tame pačiame lygyje ir iš karto po tarnybos laikinu tarnautoju, Komisija, taikydama Pareigūnų tarnybos nuostatų 32 straipsnio 3 dalį, turėjo jį priskirti A*14 lygio 8 pakopai. Atsisakydama jam suteikti šia nuostata numatytą pakopą Komisija padarė akivaizdžią teisės klaidą.

____________

1 - ESOL C 246 A, 2004 10 5, p. 1.