Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 16. augustā - Dethomas pret Komisiju

(lieta F-93/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Bruno Dethomas, Rabat (Maroka) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas 2006. gada 11. janvāra lēmumu, ar kuru prasītājs ir iecelts par Eiropas Kopienu Komisijas pārbaudāmo ierēdni "Ārējo attiecību" ģenerāldirektorātā kā Komisijas delegācijas Marokā vadītājs, ciktāl viņš ar to ir iecelts A*14 pakāpes 2. līmenī;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Laikā, kad prasītājs strādāja kā pagaidu darbinieks, kas iecelts A*14 pakāpes 8. līmenī, viņš pieteica savu kandidatūru paziņojumā par vakanci COM/229/04 paredzētajam vadītāja amatam Komisijas delegācijai Marokā 1. Tā kā prasītājs tika izraudzīts par veiksmīgo kandidātu, viņš tika iecelts par pārbaudāmo A*14 pakāpes 2. līmenī.

Prasības pieteikumā prasītājs uzsver, ka tiktāl, ciktāl viņš tika iecelts par ierēdni tajā pašā pakāpē un tūlīt pēc tam, kad viņš bija strādājis kā pagaidu darbinieks, Komisijai viņu vajadzēja klasificēt A*14 pakāpes 8. līmenī atbilstoši Civildienesta noteikumu 32. panta 3. punktam. Tā kā viņam netika nodrošinātas tiesības, ko paredz minētie noteikumi, Komisija ir pieļāvusi acīmredzamu juridisku kļūdu.

____________

1 - OV C 246 A, 05.10.2004., 1. lpp.