Language of document :

Žaloba podaná dne 11. srpna 2006 - F v. Komise

(Věc F-94/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: F (Brusel, Belgie) (zástupci: J. Van Rossum, S. Orlandi a J.-N. Louis, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ředitelky generálního ředitelství ADMIN/C "sociální politika, zaměstnanci v Lucembursku, zdraví, hygiena" ze dne 23. února 2006 o odchodu žalobce do důchodu a kterým mu byl přiznán invalidní důchod stanovený v souladu s ustanoveními čl. 78 pododstavce 2 služebního řádu se zpětným účinkem k 1. únoru 2002;

uložit žalované, aby žalobci zaplatila částku stanovenou ex aequo et bono na 15 000 eur;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby žalobce uplatňuje žalobní důvody, které jsou velice podobné žalobním důvodům uplatňovaným v rámci věci F-44/061, kterou on sám zahájil.

____________

1 - Úř. věst. C 154, 1.7.2006, s. 25.