Language of document :

Tožba, vložena 11. avgusta 2006 - F proti Komisiji

(Zadeva F-94/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: F (Bruselj, Belgija) (zastopniki: J. Van Rossum, S. Orlandi in J.-N. Louis, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe direktorice GD ADMIN/C "socialna politika, zaposleni v Luxembourgu, zdravje, higiena" z dne 23. februarja 2006 o upokojitvi tožeče stranke in o njeni upravičenosti do invalidske pokojnine, določene v skladu z določbami člena 78, drugi pododstavek, Kadrovskih predpisov, in sicer z retroaktivnim učinkom od 1. februarja 2002;

naložitev plačila zneska, ocenjenega ex aequo et bono na 15000 EUR, toženi stranki;

naložitev plačila stroškov toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v podporo svoji tožbi podaja tožbene razloge, zelo podobne tožbenim razlogom v zadevi F-44/06 1, ki jo je prav tako vložila tožeča stranka.

____________

1 - ULEU C 154, 1.7.2006, str. 25.