Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 21.12.2006 - Pantalis v. komissio

(Asia F-88/06)1

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 - EUVL C 281, 18.11.2006, s. 44.