Language of document : ECLI:EU:F:2007:124

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(második tanács)

2007. július 5.

F‑93/06. sz. ügy

Bruno Dethomas

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Korábbi ideiglenes alkalmazott – Tisztviselői kinevezés – A személyzeti szabályzat 2004. május 1‑jei hatállyal történt módosítása – A személyzeti szabályzat 32. cikkének harmadik bekezdése – Fizetési fokozatba való besorolás”

Tárgy: Az EK 236. és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben B. Dethomas az őt próbaidős tisztviselővé kinevező és a Bizottság marokkói királysági külképviseletének vezetőjeként a Külkapcsolati Főigazgatóságra beosztó 2006. január 11‑i bizottsági határozat megsemmisítését kéri, amennyiben őt ez a határozat az A*14 besorolási fokozat 2. fizetési fokozatába sorolta be.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a Bizottság 2006. január 11‑i határozatának a felperest a Bizottság marokkói királysági külképviselete vezetőjeként az A*14 besorolási fokozat 2. fizetési fokozatába soroló részét megsemmisíti. A Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.

Összefoglaló

Tisztviselők – Felvétel – Fizetési fokozatba való besorolás – A fizetési fokozatban eltöltött szolgálati idő figyelembevétele

(Személyzeti szabályzat, 29. cikk, (2) bekezdés és 32. cikk, harmadik bekezdés; 723/2004 tanácsi rendelet)

Mivel a tisztviselők személyzeti szabályzatának, valamint az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételeinek módosításáról szóló 723/2004 rendelet nem tartalmaz átmeneti rendelkezéseket, a személyzeti szabályzat 32. cikkének harmadik bekezdése, amelynek szövege egyértelmű és nem vitatható, az említett rendelet hatálybalépése után is teljes mértékben alkalmazható bármely tisztviselővé kinevezett korábbi ideiglenes alkalmazottnak a kinevezése időpontjában betöltött fizetési fokozatába való besorolására. Ennélfogva a tisztviselő megőrzi a fizetési fokozatban ideiglenes alkalmazottként megszerzett szolgálati idejét.

E tekintetben az aktív állományban lévő alkalmazott magasabb beosztásba történő kinevezését, amelyre a személyzeti szabályzat 29. cikkének (2) bekezdése alapján kerül sor, nem lehet olyan „külső” felvételnek tekinteni, amely meggátolja az újonnan kinevezett tisztviselő által ideiglenes alkalmazottként összegyűjtött szolgálati évek bármilyen figyelembevételét.

(lásd a 49., 58. és 62. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑21/06. sz., Da Silva kontra Bizottság ügyben 2007. június 28‑án hozott ítéletének (az EBHT‑KSZ‑ben még nem tették közzé) 75. pontja.