Language of document :

A Nederlandse Raad van Staate (Hollandia) által 2007. október 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - M. és N. Elgafaji kontra Staatssecretaris van Justitie

(C-465/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Nederlandse Raad van Staate (Hollandia)

Az alapeljárás felei

Felperesek: M.és N. Elgafaji

Alperes: Staatssecretaris van Justitie

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló 2004/83/EK irányelv1 15. cikkének c) pontját, hogy e rendelkezés kizárólag olyan helyzetben biztosít védelmet, amelyre az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény - az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezési gyakorlatának értelmezése szerinti - 3. cikke is alkalmazandó, vagy úgy, hogy az az egyezmény 3. cikkéhez képest kiegészítő vagy másfajta védelmet biztosít?

Ha az irányelv 15. cikkének c) pontja az egyezmény 3. cikkéhez képest kiegészítő vagy másfajta védelmet biztosít: ebben az esetben mely kritériumok alapján ítélhető meg, hogy egy kiegészítő védelemi jogállásra való jogosultságára hivatkozó személy az irányelv 15. cikkének c) pontja értelmében - összefüggésben a 2. cikk e) pontjával - megkülönböztetés nélküli erőszak következtében súlyos és egyedi fenyegetettség elszenvedése tényleges veszélyének van-e kitéve?

____________

1 - HL L 304., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 19.fejezet, 7. kötet, 96. o.