Language of document :

2007 m. spalio 17 d. Nederlandse Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje M. ir N. Elgafaji prieš Staatssecretaris van Justitie

(Byla C-465/07)

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Nederlandse Raad van State

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai:

M. ir N. Elgafaji,

Staatssecretaris van Justitie

Prejudiciniai klausimai

Ar Direktyvos 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų1 15 straipsnio c punktą reikia aiškinti taip, kad ši nuostata suteikia apsaugą tik tokioje situacijoje, kurioje taikomas ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3 straipsnis, kaip jį išaiškina Europos Žmogaus Teisių Teismas, ar vis dėlto ši nuostata suteikia papildomą arba kitokią apsaugą palyginti su Konvencijos 3 straipsniu?

Jeigu Direktyvos 15 straipsnio c punktas suteikia papildomą arba kitokią apsaugą palyginti su Konvencijos 3 straipsniu: kokie kriterijai taikytini tokiu atveju sprendžiant, ar asmeniui, kuris tvirtina, kad jam turi būti suteikiama papildoma apsauga, iš tikrųjų kyla pavojus patirti rimtą asmeninę grėsmę direktyvos 15 straipsnio c punkto kartu su 2 straipsnio e punktu prasme dėl savavališko smurto?

____________

1 - OL L 304, p. 12.