Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 10 juni 2011 - Hecq mot kommissionen

(Mål F-56/10)1

(Personalmål - Tjänstemän - Social trygghet - Ersättning av sjukvårdskostnader till 100 procent - Tyst avslag - För tidigt klagomål - Avvisning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgien) (ombud: advokaten L. Vogel)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och D. Martin)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut om avslag på begäran om 100 procent ersättning för vissa sjukvårdskostnader.

Avgörande

Talant avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

André Hecq ska bära samtliga rättegångskostnader.

____________

1 - EUT C 246, s. 43, 11.9.2010.