Language of document : ECLI:EU:F:2011:75

PERSONALERETTENS KENDELSE

(Tredje Afdeling)

10. juni 2011

Sag F-56/10

André Hecq

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – tjenestemænd – social sikring – godtgørelse af udgifter til lægebehandling med 100% – stiltiende afslag – for tidlig indgivelse af klage – afvisning«

Angående:      Søgsmål anlagt i henhold til artikel 270 TEUF, som i medfør af artikel 106a Euratom finder anvendelse på Euratom-traktaten, hvorved André Hecq har nedlagt påstand om annullation af Kommissionens afgørelse af 20. oktober 2009 om afslag på hans ansøgning af 25. september 2009 om godtgørelse af lægemidler med 100%.

Udfald:      Sagen afvises. André Hecq betaler sagens omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – søgsmål – akt, der indeholder et klagepunkt – opgørelse udfærdiget af den fælles sygesikringsordning på grundlag af vedtægtens artikel 72 – ikke omfattet

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)

2.      Tjenestemænd – søgsmål – forudgående administrativ klage – klage indgivet inden afslag på ansøgningen – afvisning

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90, stk. 1)

1.      Et søgsmål med påstand om annullation af et afslag på at yde en tjenestemand supplerende godtgørelse i henhold til vedtægtens artikel 73, stk. 3, og som er direkte rettet mod en opgørelse, der er udfærdiget af den fælles sygesikringsordning på grundlag af vedtægtens artikel 72, skal afvises, når der ikke foreligger en akt, der indeholder et klagepunkt, som er vedtaget på grundlag af vedtægtens artikel 73, stk. 3, i den nævnte opgørelse.

(jf. præmis 34)

2.      En klage, som ligger forud for en stiltiende afgørelse om afslag på en ansøgning, som udgør den akt, der indeholder et klagepunkt, omfatter ikke sidstnævnte. Søgsmålet skal således afvises på grund af klagens for tidlige indgivelse.

(jf. præmis 37 og 38)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 1. december 1994, sag T-79/92, Ditterich mod Kommissionen, præmis 45-47; 15. november 2006, sag T-115/05, Jiménez Martínez mod Kommissionen, præmis 33