Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 15 oktober 2014 – Moschonaki mot kommissionen

(Mål F-55/10)

(Personalmål – Tjänstemän – Återförvisning till tribunalen efter upphävande – Rekrytering – Institutionens interna meddelande om lediga tjänster – Villkor för uttagning enligt meddelandet om lediga tjänster – Tillsättningsmyndighetens utrymme för skönsmässig bedömning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Chrysanthe Moschonaki (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten N. Lhoëst)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och B. Eggers)

Saken

Återförvisning efter upphävande – Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte beakta sökandens ansökan till en tjänst som biblioteksassistent och yrkande om att kommissionen ska förpliktas att utge skadestånd till sökanden som ersättning för ekonomisk och ideell skada.

Domslut

Kommissionens beslut av den 30 september 2009 att avslå Chrysanthe Moschonakis ansökan om tjänst som biblioteksassistent/dokumentalist ogiltigförklaras.

Europeiska kommissionen ska utge 5 000 euro till Chrysanthe Moschonaki.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Chrysanthe Moschonakis rättegångskostnader i mål F 55/10, T 476/11 P och F 55/10 RENV.