Language of document : ECLI:EU:F:2014:235

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE

(első tanács)

2014. október 15.

F‑55/10. RENV. sz. ügy

Chrysanthe Moschonaki

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – Hatályon kívül helyezést követő visszautalás a Közszolgálati Törvényszék elé – Felvétel – Intézményen belüli álláshirdetés – Az álláshirdetésben szereplő részvételi feltételek – A kinevezésre jogosult hatóság mérlegelési jogköre”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben C. Moschonaki az Európai Bizottság 2009. szeptember 30‑i, a „[k]önyvtári asszisztensi / [i]ratkezelő” állásra benyújtott pályázatát elutasító határozat megsemmisítését, valamint az állítólagosan őt ért károk megtérítését kérte.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Bizottság által 2009. szeptember 30‑án hozott, a C. Moschonaki „[k]önyvtári asszisztensi/[i]ratkezelő” állásra benyújtott pályázatát elutasító határozatot. Az Európai Bizottság köteles megfizetni C. Moschonakinak 5000 eurót. Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni a C. Moschonakinál az F‑55/10. sz., T‑476/11. sz. és F‑55/10. RENV. sz. ügyekben felmerült költségeket.

Összefoglaló

Tisztviselők – Álláshirdetés – Tárgy – Az adminisztráció azon kötelezettsége, hogy megjelölje az álláshely betöltéséhez szükséges feltételeket – Terjedelem – A pályázatnak az álláshirdetésben nem szereplő feltételnek való meg nem felelés miatti elutasítása – Megsértés

(Személyzeti szabályzat, 4. és 29. cikk)

A jogbiztonság elve – mivel megköveteli, hogy az adminisztráció tegye lehetővé az érdekelteknek az őket terhelő kötelezettségek és az őket illető jogok terjedelmének pontos ismeretét – megkívánja, hogy az olyan szabályt, amely a személyi állomány tagjainak jogait és kötelezettségeit határozza meg, megfelelően közzétegyék az adminisztráció által meghatározandó szabályok és alakiságok szerint.

Nevezetesen ami a tisztviselők felvételére vonatkozó szabályokat illeti, a kinevezésre jogosult hatóságnak az álláshirdetésben a lehető legpontosabban meg kell jelölnie az érintett állás betöltéséhez szükséges feltételeket annak érdekében, hogy lehetővé tegye az érintett személyeknek annak mérlegelését, hogy érdemes‑e benyújtaniuk a pályázatot. Kétségtelen, hogy az említett hatóság nem kötelezhető arra, hogy megismételje a személyzeti szabályzatban kifejezetten előírt feltételeket, mivel azokat a pályázók vélhetőleg ismerik, az álláshirdetés azonban nem töltené be a célját – amely arra irányul, hogy az állás betöltéséhez szükséges feltétekről tájékoztassa a pályázókat –, ha az adminisztráció olyan ok miatt zárhat ki valamely pályázót, amely nem szerepel kifejezetten az említett hirdetésben vagy a személyzeti szabályzatban, illetve azt nem tették közzé.

Ennélfogva az olyan feltételnek, amely arra irányul, hogy az intézményen belüli versenyvizsga során bizonyos tisztviselőket – akik azon teljes mértékben részt vehetnének – kizárjon a kiválasztási eljárásban való részvételből, a követett joghatásra tekintettel, vagyis arra, hogy bizonyos jogosultak kiválasztására korlátozza a részvételt, világosan és pontosan meg kell határoznia az ilyen kizárást igazoló szempontokat. Ebből következően olyan követelményre, amelyet semmilyen módon nem tettek közzé és amely nem következik világosan az álláshirdetésből, nem lehet az érdekelttel szemben hivatkozni a pályázata elutasítása érdekében.

(lásd a 41., 42., 45. és 47. pontot)

Hivatkozás:

Bíróság: Grassi kontra Tanács ítélet, 188/73, EU:C:1974:112, 40. pont; ROM‑projecten ítélet, C‑158/06, EU:C:2007:370, 25. pont; Skoma‑Lux ítélet, C‑161/06, EU:C:2007:773, 28. pont; Heinrich‑ítélet, EU:C:2009:140, C‑345/06, 44. pont;

Elsőfokú Bíróság: Vecchi kontra Bizottság ítélet, T‑356/94, EU:T:1996:136, 50. pont;

Közszolgálati Törvényszék: Wenig kontra Bizottság ítélet, F‑80/08, EU:F:2009:160, 90. pont; Šimonis kontra Bizottság ítélet, F‑113/07, EU:F:2011:44, 73. és 74. pont.