Language of document :

Sag anlagt den 9. juli 2010 - Verheyden mod Kommissionen

(Sag F-54/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Luc Verheyden (Angera, Italien) (ved avocat E. Boigelot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om at afslå sagsøgerens anmodning om at opnå samme behandling som sagsøgerne i sag F-5/05 og F-7/05

Sagsøgerens påstande

Den stiltiende afgørelse om afslag på sagsøgerens anmodning af 16. juli 2009 annulleres.

Om fornødent annulleres den stiltiende afgørelse om afslag på sagsøgerens klage af 28. december 2009 truffet den 29. marts 2010.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale 3 000 EUR i erstatning.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________